Uitnodiging algemene ledenvergadering SV Harfsen

Geacht lid van SV Harfsen,
 
Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor de ALV van Sport Vereniging Harfsen.
De ALV zal plaatsvinden op maandag 27 maart 2017 om 20.00 uur in Hoeflo.
Als extra aandachtspunt zal het gaan over Verkenning toekomstige structuur SV Harfsen!
We zien u graag!
 
Met vriendelijke groet,
namens het hoofdbestuur
 

Katja Witsenburg
waarnemend secretaris
 

Algemene ledenvergadering Sportvereniging Harfsen.

Datum             :  27 maart 2017
Locatie            :  Hoeflo
Aanvang         :  20.00 uur

Agenda

 1.     Opening
 2.     Mededelingen
 3.     Vaststellen Agenda
 4.     Notulen ledenvergadering d.d. 30 maart 2016
 5.     Twee mensen die notulen ALV 2017 willen controleren
 6.     Verslag en vooruitblik voorzitters
 7.     Verslag secretarissen
 8.     Verslag kascontrolecommissie
 9.     FinanciĆ«le verantwoording penningmeesters
 10.     Voorstel contributieverhogingen
 11.     Bedanken aftredende/afgetreden bestuursleden
 12.     Verkiezing bestuursleden
 13.     Benoeming kascontrolecommissie
 14.     Verkenning toekomstige structuur SV Harfsen
 15.     Wat verder ter tafel komt
 16.     Rondvraag
 17.     Sluiting