SV Harfsen ingelaste Algemene Ledenvergadering 26 mei

Beste leden van SV Harfsen,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor een extra ingelaste ALV op donderdag 26 mei in Hoeflo!

Deze extra ALV heeft te maken met beslissingen die te nemen zijn ten aanzien van de afdeling Volleybal, aangezien erover gedacht wordt, dat afdeling Volleybal van SV Harfsen samen zal gaan met LVV Tornado, door het oprichten van een nieuwe vereniging, waarbij zowel SV Harfsen afdeling Volleybal opgeheven wordt, als dat LVV Tornado opgeheven wordt.  We willen jullie ook vragen om mee te denken met een nieuwe naam.

Hoe is dit idee ontstaan?
In maart 2011 heeft het bestuur van SV Harfsen toenadering gezocht tot het bestuur van LVV Tornado. De redenen waren onder andere terugloop van competitie spelende leden ( moeilijk indelen op niveau) en problemen bij het invullen van bestuurlijke taken.
Het hoofdbestuur van de omni-vereniging SV Harfsen heeft destijds toestemming gegeven voor een zogenaamde innige samenwerking. We zijn inmiddels 5 jaar verder.
 
Wat is de huidige stand van zaken?
Het resultaat van de samenwerking is onder andere dat de meeste leden op hun eigen niveau kunnen trainen en spelen. Vanaf de A-jeugd zijn de teams een mix van spelers uit Harfsen en Laren.

De trainingen  worden gegeven in beide sporthallen ( de Hoeflo en de Braninkhal). Het aantal uren per hal komt overeen met de verhouding tussen het aantal leden van  SV Harfsen en LVV Tornado. (1/3 – 2/3)

Op het eerste gezicht  een  ideaalplaatje, in beide dorpen wordt volop gevolleybald in de aanwezige sporthallen. Dat willen we natuurlijk ook behouden en als het enigszins kan ook  nog uitbreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de scholenprojecten, waar de schooljeugd  enthousiast gemaakt wordt om te gaan volleyballen. Voldoende aanwas is belangrijk voor de continuïteit van de vereniging.

Wat zijn nog knelpunten?

Op bestuurlijk vlak moet een slag gemaakt worden.

Beide verenigingen hebben een bestuur, en bij SV Harfsen is er natuurlijk ook het algemeen bestuur dat hier weer boven staat, waarin ook voetbal, gymnastiek en tennis vertegenwoordigd zijn.

Het laatste jaar hebben de volleybal-besturen uit Harfsen en Laren ongeveer 4 keer met elkaar vergadert, naast hun eigen vergaderingen. Achter de schermen wordt hard gebrainstormd over hoe de samenwerking te intensiveren en te verbeteren, daar waar nodig. Overleggen is prima, is zelfs een must, maar vraagt ook de nodige inspanning. Omdat beide besturen ook nog min of meer zelfstandig opereren, gebeuren veel dingen dubbel of worden dingen vergeten. Het is zelfs in deze digitale tijd moeilijk om precies op de hoogte te blijven van wat er speelt en wie wat oppakt.  Vaak kwam het ook wel weer goed, maar er waren ook momenten dat het erg frustrerend was.

Ook voor de leden en ouders van jeugdleden blijkt het soms lastig, bij wie moet je waarvoor zijn???

Welke informatie is voor de leden van Tornado en welke alleen voor de leden van Harfsen?? Dit heeft regelmatig tot verwarring geleid, omdat je namelijk wel in het zelfde team speelt. En waarom dan dit onderscheid?

Hoe meer het competitie gedeelte van beide verenigingen in elkaar verweven raakte, hoe moeilijker het op bestuurlijk niveau werd om de zaken gescheiden te houden. Denk daarbij aan contributies, vinden van bestuursleden voor de “eigen vereniging”, het oplossen van problemen/onduidelijkheden die ontstaan door de afzonderlijke informatiestroom. Kortom allemaal zaken, die onnodig veel energie kosten.

Toekomst?
De afgelopen vergaderingen hebben we vrij veel tijd ingeruimd om te brainstormen over de toekomst. Wat lijkt ons ideaal, waar kunnen we mee verder….

Het doel wat we voor ogen hebben is:

·         De basisschool jeugd zoveel mogelijk in eigen dorp laten volleyballen

·         Voldoende teams behouden, zodat iedereen op niveau kan blijven spelen

·         Bestuurlijk en financieel een gezonde vereniging die oog heeft voor de jeugd, de competitie spelende leden en de recreanten

·         Hoeflo en de Braninkhal worden gebruikt naar rato aantal leden (1/3 Harfsen en 2/3 Laren).

Ons idee als oplossing

·         Een nieuwe vereniging, waarbij SV Harfsen afdeling Volleybal en LVV Tornado zichzelf opheffen en in die nieuwe vereniging opgaan.

·         De vereniging blijft volleybal bieden voor beide dorpen

Op de ALV kunt u alle ins en outs horen over het plan van die nieuwe vereniging.

Agenda voor de extra ingelaste ALV:
  1.  Uitleg over het hoe en waarom van de huidige stand van zaken en te nemen plannen voor afdeling Volleybal.
  2. Vragen van de leden beantwoorden.
  3. Stemming m.b.t. het voorstel.

Indien het vereiste aantal stemmen (aanwezige leden plus volmachten) niet aanwezig is voor directe besluitvorming, zal conform de statuten een half uur later een tweede bijzondere ALV gehouden worden, om de stemming af te kunnen ronden.

Heeft u vragen, laat het ons weten.

Hartelijke groet,

Namens Bestuur SV Harfsen afdeling Volleybal en Hoofdbestuur van SV Harfsen