Dak clubgebouw gerenoveerd

U heeft het vast gemerkt dat er weer werkzaamheden zijn gedaan bij onze tennisvereniging. Er was een grote lekkage in het dak wat nu weer gerepareerd is. Zo’n 12 m2 dakbeschot is vernieuwd.

Hiervoor hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld om hun steentje bij te dragen en daarmee een aanzienlijke financiële besparing hebben geleverd. Aan het verwijderen van de oude dakbedekking en het vernieuwen van het gedeelte van het dakbeschot hebben meegewerkt; Wim Bleumink, Bertus Schoneveld, Erwin Vrielink, Harry Lobeek en Gerard Koldeweij.

De boeiboorden zijn weer netjes geschilderd door Jan Halfman, Joop Lensink en Joop Braakhekke.
Ik wil hierbij deze werkers namens het bestuur en de leden bedanken voor hun inzet.
Hopelijk gaat de nieuwe dakbedekking vele jaren mee.