Contributie

 

Contributie 2020

Senioren   (Vanaf het jaar waarin men 18 wordt.)  € 115,-
Junioren  € 63,50
Lestarief  junioren  €   8,-    per lesuur
Zomerleden
 € 45,-    Abonnement voor 3 zomermaanden
 Introducés *
 €   2,50 per dagdeel  (voor senioren)
 €   1,50 per dagdeel  (voor junioren)
Huur tennisbaan  Informeer bij:  Baldwin de Kruijf

* Naam van het tennislid en de Introducé vermelden op de lijst in de hal en het geld in het daarvoor bestemde bakje doen.