Lid worden

Lid worden?

 
Bij onze kleine maar gezellige tennisclub kan iedereen lid worden, jong of oud, beginner of gevorderde je bent altijd welkom.
Ben je op zoek naar een gemoedelijke tennisvereniging met een lage contributie maar met veel activiteiten en tennisles van een enthousiaste tennisleraar? Dan moet je bij Tennisvereniging Harfsen zijn.
 
Je kunt lid worden door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen.
 
(Wil je alleen tijdens de zomermaanden tennissen dan kun je ook kiezen voor een zomerbonnement, klik hier voor informatie.)

Aan(af)meldingsformulier lidmaatschap Tennisvereniging Harfsen

Ik wil mij*

Betaling

De verenigingscontributie wordt voor één seizoen vastgesteld en in twee halfjaarlijkse termijnen automatisch geïncasseerd. De bijdrage aan de KNLTB. wordt verrekend met de verenigingscontributie. Het kalenderjaar voor de afdeling Tennis loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmeldingen dienen te geschieden 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 december). De statuten en huishoudelijke reglementen van S.V. Harfsen en de afd. Tennis moeten in acht worden genomen.

Hierbij machtig ik SV.Harfsen voor het incasseren van de halfjaarlijkse contributie van:

Elk nieuw lid krijgt een KNLTB-ledenpas, deze pas is een bewijs van lidmaatschap en is tevens nodig voorhet spelen van competitie en toernooien. De ledenpas dient voorzien te zijn van een pasfoto, u kunt deze foto (jpg-bestand) mailen naar info@tennisharfsen.nl, of naar het secretariaat sturen:
Lochemseweg 155
7217 RE Harfsen

 

Schoonmaakdienst en baanonderhoud

Er wordt van de seniorleden van de club verwacht dat iedereen meehelpt om de vereniging levendig en b(l)oeiend te houden. Mede daardoor kunnen we de contributie zo laag mogelijk houden. Dat houdt in dat we er van uitgaan dat alle leden hun steentje willen bijdragen. Dit kan in de vorm van bardiensten, schoonmaken van het clubhuis of baanonderhoud (incl. plantsoen). Dit geldt alleen voor seniorleden (18 jaar en ouder).

Mijn voorkeur: