Uitnodiging oprichtingsfeest SV Harfsen Tennis

Beste leden en partners van leden,

In de bijzondere algemene ledenvergadering van SV Harfsen van 12 december jl. is besloten de Sportvereniging Harfsen juridisch te splitsen, waarbij Sportvereniging Harfsen ophoudt te bestaan en drie verenigingen worden opgericht:
SV Harfsen Tennis, SV Harfsen Gymnastiek en SV Harfsen Voetbal

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor ons oprichtingsfeest / ledenvergadering.
Wij vertellen u graag wat dat voor u als lid betekent en betrekken u als lid graag bij onze toekomstige plannen.
Dat doen we onder het genot van een hapje, drankje en muziek.
Heel graag tot 19 januari bij Tennispark ’t Schoolder.
 
Agenda
 
1. Welkom en uitleg splitsing
2. Verkiezing nieuwe voorzitter. Kandidaat: Jordi Bultman.
3. Verkiezing bestuursleden
4. Globale uitleg nieuwe werkwijze
5. Rondvraag en discussie.
6. Tijd voor een feestje

Datum: 19 januari 2018
Tijd:       20:00 uur.
Plaats:   Tennispark ’t Schoolder
                Jufferdijk 1a
                7217 PE Harfsen

Met vriendelijke groet,
het bestuur van SV Harfsen Tennis